Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

NOVALAND GROUP

Novaland, thành viên trong Hệ sinh thái NovaGroup – là Thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Bất động sản tại Việt Nam.

 • hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVsaJtpb7Cx
2022

Company Menu

Review

NOVALAND GROUP Reviews

4.9
7 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at NOVALAND GROUP?

Add Review
 • “The great place to work in HCMC ”

  Trung Pham Nhat's picture
  Recruitment Manager

  I have been working at NOVALAND GROUP.

  Pros

  I have worked for Novaland since 2015. I used to work for both international and local companies, and Novaland is the company having best benefits and bonuses in my opinion.

  Cons

  Rapid growth has its disadvantages.

  Advice to Senior Management

  Reducing paper works.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6anptr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rnmqdcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWeacGRilKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Be great, be Novalanders ”

  Thai Nguyen's picture
  C&B staff

  I have been working at NOVALAND GROUP.

  Pros

  Tôi yêu mến nhưng anh chị đồng nghiệp của tôi. Họ là những partner tuyệt vời. Môi trường và phúc lợi rất tốt. Tại Novaland tôi được học hỏi những điều mới mẻ mà trong trường Đại học tôi chưa từng biết đến, tôi được làm việc ở một môi trường thoải mái và nhiều nhiều những điều thú vị hằng ngày.
  Tôi mong một ngày không xa có thể chính thức là một Novalander là một phần đóng góp tạo nên thành công của Tập đoàn.

  Cons

  Luôn luôn phải hoàn thiện bản thân từng ngày để làm việc hiệu quả.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6YmJpr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rnGSccaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWeacGRilKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Novaland - nơi tôi gắn bó ”

  Thao Tran Thi Phuong's picture
  Giám sát Dịch vụ Khách hàng

  I have been working at NOVALAND GROUP.

  Pros

  Công ty không những có chính sách lương, thưởng và phúc lợi tốt mà còn có kế hoạch đào tạo, hoạch định và phát triển con người hiệu quả

  Cons

  Việc tuyển dụng đế đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh dẫn đến chất lượng nhân sự chưa đồng đều

  Advice to Senior Management

  Có chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên, tạo sự gắn bó lâu dài.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Yl5Rr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rnGOWcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWeacGRilKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Công ty thành công do quyết tâm thực hiện Giá trị cốt lõi ”

  Thanh Nguyen's picture
  Senior After Sales Manager

  I have been working at NOVALAND GROUP.

  Pros

  Tôi tự hào với quy tắc chính trực, quy tắc này giúp nhiều cho công ty, khi cá nhân nào có hành vi vi phạm đều phải nghĩ đến quy tắc này.

  Cons

  Công ty phát triển nhanh, tuyển dụng nhân viên ở bên ngoài nhiều dẫn đến việc khác nhau nhiều về văn hóa mà cần phải có thời gian để hòa hợp và thích nghi.

  Advice to Senior Management

  Đầu tư vào công nghệ cao phù hợp là bước đi đúng đắn của công ty

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XnJZr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2iYcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWeacGRilKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Novaland - Nơi để cống hiến - Nơi được ghi nhận ”

  Khuyên Trần's picture
  Chuyên viên hành chánh

  I worked at NOVALAND GROUP for 1 year.

  Pros

  Với kinh nghiệm đi làm hơn 10 năm tại 4 Công ty khác nhau, với tôi, Novaland là nơi tôi rất hài lòng và là nơi tôi muốn gắn kết lâu dài.
  Tại Novaland, tôi được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Tôi có được nhiều trải nghiệm thú vị khi làm việc với nhiều bộ phận khác nhau, công việc luôn đòi hỏi chúng ta phải nhanh, hiệu quả và sáng tạo, điều đó làm cho con người chúng ta thêm năng động, trẻ trung và luôn học hỏi để không bị tụt hậu.
  Song song đó là việc luôn được ghi nhận và tưởng thưởng cho thành quả công việc, cơ hội được đào tạo và thăng tiến. Novaland chăm sóc cho từng nhân viên không phân biệt cấp bật, từ đồng phục, Novacare, cơm trưa, áo mưa, quà tặng 20/10,...
  Hãy cùng công hiến và tôi chắc chắc bạn sẽ được ghi nhận các bạn nhé.

  Cons

  Môi trường năng động và nhiều tài năng trẻ nên cách duy nhất để hội nhập là phải luôn nâng cao kiến thức và phát triển bản thân.

  Advice to Senior Management

  Không có

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Xm5Zr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2eYcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWeacGRilKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Ngôi nhà thứ 2 của tôi ”

  Nguyễn Thị Thu Hà's picture
  Truyền thông nội bộ

  I have been working at NOVALAND GROUP.

  Pros

  Dù mới gia nhập đại gia đình Novaland 7 tháng nhưng 7 tháng qua là những trải nghiệm tuyệt vời của tôi.
  Nơi đây, tôi không những được quan tâm đến đời sống vật chất với chính sách lương thưởng hấp dẫn mà còn được chăm sóc cả về mặt tinh thần, sức khỏe với các chương trình: phòng tập gym cho nhân viên, căn tin với những bữa cơm ngon nóng hổi, teambuilding kết nối, hội thao nhiều niềm vui…
  Đặc biệt chúng tôi được đào tạo và lộ trình phát triển bản thân cụ thể.
  Trên hết, nơi đây từ Chủ tịch Tập đoàn đến Nhân viên đều đối với nhau như người thân trong gia đình. Bởi vậy chúng tôi – những con người Novaland gắn kết nhau bằng 1 sợi dây vô hình. Và chính sức mạnh đó đã tạo nên những bước tiến mới, vững chắc của Novaland.
  Cảm ơn Novaland, Cảm ơn ngôi nhà thứ 2 đã cho tôi biết tình yêu có sức mạnh thế nào!

  Cons

  Tốc độ phát triển nhanh của Novaland luôn đòi hỏi mỗi nhân viên luôn đổi mới, sáng tạo thích nghi với xu thế.

  Advice to Senior Management

  Nếu bạn đang tìm môi trường để phát triển bản thân và gắn kết lâu dài thì Novaland là lựa chọn hàng đầu

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Xl5Rr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2OWcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWeacGRilKDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.

Pages

hZWZmJVkmHCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...